Volgende lezing : dinsdag 21 mei 2024 om 18 uur.

Lezing gegeven door dhr. Pieter Pecinovsky en dhr. Piet Van den Bergh (Instituut voor arbeidsrecht KU Leuven) en dhr. Danny Ryckx, met als thema “Enkele topics rond de Arbeidstijdrichtlijn"

Welkom op de nieuwe website van de Vereniging sociaal recht!

De statuten van de Vereniging sociaal recht omschrijven het doel van deze v.z.w. als volgt:

De kennis van het arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociaal procesrecht en sociaal strafrecht te bevorderen. De vereniging tracht dit doel o.m. te bereiken door het organiseren van symposia, lezingen, workshops en andere manifestaties.

Deze bondige – en daardoor voor juristen misschien wat atypische – omschrijving zegt waarvoor wij staan en wat wij doen.

Onze doelgroep bestaat uit magistraten, advocaten, academici en andere praktizijnen van het sociaal recht. Elke geïnteresseerde is welkom.

Omwille van zijn beknoptheid vermeldt het statutair doel niet dat de lezingen en andere manifestaties steeds gemoedelijk afgesloten worden met een nababbel met een natje en een droogje.

Deze gemoedelijkheid doet niets af aan het hoge niveau van de uiteenzettingen, die doorgaans doorgaan in het gebouw van het arbeidshof/arbeidsrechtbanken te Brussel (Poelaertplein 3, 7de verdieping)

De lidmaatschapsvoorwaarden zijn eenvoudig; op de pagina “aanmelden” klikt u door naar “lid worden” en u betaalt uw jaarlijkse bijdrage van  € 100 (€ 50 voor stagiairs, magistraten gratis) op rekeningnummer BE23 0015 3216 2991 van de vzw Vereniging Sociaal Recht, zodat u jaarlijks alle lezingen kunt volgen zonder nog enige verdere betaling te moeten doen. 

Ingeschreven advocaten bekomen na de lezing een attest van de OVB als bewijs van hun deelname.

Eens lid, kunt u zich aanmelden op de site ; de slides van de gegeven uiteenzettingen en het interne nieuws kunt u consulteren via het menu “Programma”.

Daniel Ryckx
Voorzitter